Μουσική και Ποίηση 2015/16, Αλέξανδρος Δρυμωνίτης-Ειρήνη Βακαλοπούλου.

<p><a href=”https://vimeo.com/146145222″>Code_poetry</a&gt; from <a href=”https://vimeo.com/user4009200″>Alexandros Drymonitis</a> on <a href=”https://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

Μουσική και Ποίηση 2015/16, Αλέξανδρος Δρυμωνίτης-Ειρήνη Βακαλοπούλου.

Ο Αλέξανδρος Δρυμωνίτης παρουσίασε μία performance χρησιμοποιώντας ζωντανά κώδικα και κωδικοποιώντας ποίηση της Ειρήνης Βακαλοπούλου.
Τα ποιήματα με την χαρακτηριστική γραφή του κώδικα:

Ocean floor is time

>>>ocean_floor = _is._time()
>>>ocean_floor.has(‘no_sunrise’)
>>>ocean_floor.has(‘no_sunset’)
>>>
>>>levitating = _is.levitate()
>>>ocean_floor.levitate(levitating)
>>>
>>>ocean_floor.not_listening()
>>>ocean_floor.not_smelling()
>>>
>>>light = _is.clear()
>>>light.visible()
>>>visible_light = _is.in_a(light.visible)
>>>
>>>for i in range(visible_light[0]):
… if not(i):
… print “I can see you”
… elif(i == visible_light[1]):
… print “but I can’t touch you”
… else:
… light.visible(.05)

I can see you
but I can’t touch you
>>>
>>>dark = _is.naked()
>>>dark.space()
>>>dark_space = _is.in_a(dark.space)
>>>
>>>for i in range(dark_space[0]):
… if not(i):
… print “I can’t see you”
… elif(i == dark_space[1]):
… print “but I can touch you”
… else:
… dark.space(.05)

I can’t see you
but I can touch you
>>>your_frequency = _is.frequency()
>>>my_frequecy = your_frequency
>>>ocean_floor.frequencies(my_frequency)
>>>
>>>ocean_floor.our(‘pauses’)
>>>light.our(‘pauses’)
>>>dark.our(‘pauses’)

Ocean floor is awake
>>>ocean_floor = _is._awake()
>>>one_eye = _is.made_of(‘pearl’)
>>>ocean_floor.has(one_eye)
the other is waiting
>>>
>>>all = _is.set_up()
>>>all.for_us()
>>>
>>>all.to_meet_up(‘around_people’)
>>>
>>>all.because(‘we_believed’)
>>>all.people(‘in_public’)
>>>all.would(‘forgive_us’)
>>>
>>>all.our(‘words’)
>>>all.our(‘thoughts’)
>>>ocean_floor.our(‘passions’)

Ocean floor is space
>>>ocean_floor = _is._space()
>>>
>>>the_bed = _is.the_Grass()
>>>the_sand = _is.hair()
>>>
>>>hair = _is.the_sand()
>>>the_grass = _is.the_bed()
>>>
>>>hair.are_touching()
>>>the_sand.the_grass()
>>>the_bed.the_edge_of()
>>>
>>>dead = _is.waving(‘hair’)
in the ocean floor

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: