Music In Motion Festival 2018 – Open Call

MM-logocropped-music_is_logo_en-1.jpg

Η ομάδα των συντονιστών του δικτύου Music Is αποτελείται από μουσικούς δημιουργούς, οι οποίοι επιδιώκουν την προβολή εκείνης της μερίδας του σύγχρονου μουσικού έργου που σχετίζεται με την έρευνα, την καινοτομία και την αναζήτηση νέων δυνατοτήτων μουσικής έκφρασης: της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας που πρωτοπορεί, διαφοροποιείται, τολμά, δεν επαναπαύεται σε ευρείας κατανάλωσης στερεότυπα και επιχειρεί να προσπελάσει νέους δρόμους.

Το Φεστιβάλ Music In Motion αποτελεί μία πλατφόρμα συνάντησης χορογράφων και χορευτών με δημιουργούς σύγχρονης μουσικής. Διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 2015.

Θεωρούμε ότι ο σύγχρονος χορός, και ειδικότερα οι εκφάνσεις του εκείνες οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερο, πολυδιάστατο, ερευνητικό, πρωτοποριακό κινησιολογικό ιδίωμα, αξίζει να συναντήσει το αντίστοιχό του στην σύγχρονη μουσική δημιουργία, με προοπτικές πραγματικής και ουσιαστικής ιδιωματικής αντιστοιχίας. Ταυτόχρονα, προσβλέπουμε σε εκείνες τις συμπράξεις κίνησης και μουσικής που θα μπορέσουν να διερμηνεύσουν τη μουσική και να υποβοηθήσουν την κατανοησιμότητά της – και αντίστροφα. Κατά συνέπεια, στόχος της συνέργειας των δύο είναι η ανάδυση της περιοχής ανάμεσα στην μουσική και την κίνηση, πέρα από αισθητικά ή θεματικά προσχήματα.

Για τους λόγους αυτούς, φέτος το Φεστιβάλ Music In Motion θα έχει δύο κατηγορίες, οι οποίες θα αφορούν σε δύο τρόπους διερεύνησης της συνάντησης των δύο τεχνών:

1η κατηγορία: Νέες χορογραφίες που θα δημιουργηθούν πάνω σε ηχογραφημένα μουσικά έργα. Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς χορογράφους:

Το δίκτυο Music Is θα θέσει τα ηχογραφημένα έργα τεσσάρων συνθετών που κινούνται με διάφορους τρόπους μέσα στο αισθητικό – φιλοσοφικό πλαίσιο που αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στη διάθεση όσων χορογράφων ενδιαφέρονται να αναζητήσουν τρόπους προσέγγισης του ηχητικού υλικού, οι οποίοι να συνεισφέρουν στο πνεύμα μιας πραγματικής, ουσιαστικής ιδιωματικής αντιστοιχίας, δημιουργώντας νέες χορογραφίες ειδικά γι αυτό το σκοπό. Πιο συγκεκριμένα τίθενται στη διάθεση των χορογράφων οι συνθέσεις των:

(πατήστε επάνω στο όνομα για να ακούσετε τη σύνθεση):

Γεωργίας Καλοδίκη

Νίκου Παναγιωτάκη

Λευτέρη Παπαδημητρίου

και εναλλακτικά για τον Λευτέρη Παπαδημητρίου:

https://www.youtube.com/watch?v=NguSmqZse_M

Γιώργου Χατζημιχελάκη

– Η σύνθεση του Αλέξη Πορφυριάδη

θα εκτελεστεί από την ομάδα χορού Blossom Τhrees για την οποία και γράφτηκε.

Οι χορογράφοι θα αναλάβουν να επιλέξουν τους χορευτές που θα υλοποιήσουν την χορογραφία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται για την κατηγορία 1, στέλνοντας με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την διεύθυνση musicisnetwork@gmail.com με τα εξής στοιχεία: α) την επιλογή δύο ή τριών κομματιών με σειρά προτεραιότητας, β) βιογραφικό τους σημείωμα, γ) δείγμα δουλειάς και δ) κείμενο έως 180 λέξεων, αναφερόμενο στους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν, σε συνάφεια με τους προαναφερθέντες στόχους του Φεστιβάλ.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα: «ΜΙΜ18 – Επώνυμο ή όνομα ομάδας – Cat.1».

2η κατηγορία: Έτοιμες χορογραφίες, που θα επενδυθούν με μουσική.

  • 2a.Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χορογράφους

Αναζητούνται πέντε (5) έτοιμες χορογραφίες ή αποσπάσματα χορογραφιών διάρκειας από 10 έως 15 λεπτά, μέσα στο προαναφερόμενο αισθητικό – φιλοσοφικό πλαίσιο, οι οποίες θα διατεθούν σε μουσικούς / συνθέτες / αυτοσχεδιαστές για να επενδυθούν με μουσική. Καθώς το ενδιαφέρον την πρωτοβουλίας είναι ο διάλογος ανάμεσα στην χορογραφία / χορό και τη μουσική, και όχι απαραίτητα η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου έργου, τα έργα ή μέρη έργων που προτείνονται χρειάζεται να έχουν την δυνατότητα να παρουσιαστούν δίχως τους κατά περίπτωση προσχεδιασμένους φωτισμούς / σκηνικά. Ο τρόπος παραγωγής της μουσικής θα είναι υπό διερεύνηση (ζωντανή, ολόκληρη ή εν μέρει ηχογραφημένη, αυτοσχεδιαστική κ.τ.λ.), κατά συνέπεια οι χορογράφοι / χορευτές που καταθέτουν τη χορογραφία τους θα χρειαστεί να έχουν διαθεσιμότητα να συνεργαστούν με τους μουσικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται για την κατηγορία 2a, στέλνοντας με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την διεύθυνση musicisnetwork@gmail.com βιογραφικό τους σημείωμα και δείγμα της προτεινόμενης χορογραφίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) λεπτού.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα: «ΜΙΜ18 – Επώνυμο ή όνομα ομάδας – Cat.2a».

  • 2b. Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς μουσικούς ή/και συνθέτες ή/και αυτοσχεδιαστές ή/και γκρουπ αυτοσχεδιασμού:

Το δίκτυο Music Is θα θέσει έτοιμες χορογραφίες στη διάθεση τριών (3) μουσικών / συνθετών / αυτοσχεδιαστών / γκρουπ αυτοσχεδιασμού που ενδιαφέρονται να επενδύσουν με μουσική μία έτοιμη χορογραφία. Η μουσική, που θα δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, μπορεί να είναι οποιουδήποτε είδους, αρκεί να έχει ερευνητική διάθεση, να επιδιώκει την καινοτομία και την αποφυγή στερεότυπων αισθητικών επιλογών. Οι δύο υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από τα μέλη του Music Is Network Γιώργο Παπουτσή και Γιώργο Πολυχρονάκο.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Φεστιβάλ, στέλνοντας με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την διεύθυνση musicisnetwork@gmail.com βιογραφικό τους σημείωμα, δείγμα δουλειάς και κείμενο έως 180 λέξεων, αναφερόμενο στους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν, σε συνάφεια με τους προαναφερθέντες στόχους του Φεστιβάλ.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα: «ΜΙΜ18 – Επώνυμο ή όνομα ομάδας – Cat.2b».

Στην κατεύθυνση της ουσιαστικής συνέργειας των δύο τεχνών, το δίκτυο Music Is θα διοργανώσει τέσσερις συναντήσεις των συμμετεχόντων με sessions ακρόασης μουσικής (για χορογράφους και χορευτές, προκειμένου να εμβαθύνουν στην αποκωδικοποίηση της ηχητικής χειρονομίας), sessions θέασης (για μουσικούς, προς αναστοχασμό του τρόπου που εκλαμβάνουν την κίνηση) και sessions ανταλλαγής απόψεων, αμοιβαίας παρουσίασης της εν εξελίξει δουλειάς κ.τ.λ.

Η ομάδα Music Is δημιουργεί το πλαίσιο του συγκεκριμένου φεστιβάλ με σκοπό την ανταλλαγή, το διάλογο και την έρευνα της σύμπραξης μεταξύ χορού και μουσικής και συνεργάζεται κάθε χρονιά με ομάδες ή χορογράφους / χορευτές για την επιμέλεια της διοργάνωσης. Το MIM Festival 2015 επιμελήθηκε ο Νίκος Παναγιωτάκης σε συνεργασία με την ομάδα Nor for sale, το ΜΙΜ 2016 η ομάδα Ακροποδητί και το ΜΙΜ 2017 ο Κωνσταντίνος Μίχος. Για την διοργάνωση του ΜΙΜ Festival 2018, το Music Is Network συνεργάζεται με την χορογράφο / χορεύτρια Βιτόρια Κωτσάλου.

Το δίκτυο Music Is αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα ενοικίασης του χώρου στον οποίο θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ, την επαγγελματική βιντεοσκόπησή του, την προώθησή του με τα μέσα που διαθέτει η ομάδα και την ασφάλιση των συμμετεχόντων για τις ημέρες των παραστάσεων.

Διευκρινίζεται ότι το δίκτυο Music Is δεν είναι εταιρεία παραγωγής, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν αποδίδει αμοιβές στα μέλη της για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη διοργάνωση των φεστιβάλ και δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία χορηγία από πρόσωπο ή οργανισμό (πλην χορηγιών επικοινωνίας). Στόχος της προσπάθειάς του είναι η προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας των μελών του και των καλλιτεχνών που έχουν την διάθεση να συνεργαστούν μαζί του.

Το Music In Motion Festival 2018 θα λάβει χώρα στο τέλος της άνοιξης. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.

Τελική ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 15η Ιανουαρίου.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: